HÜTKOM Uygulama ve Araştırma Merkezi - Yönetim

YÖNETİM KURULU

  1. Prof. Dr. İsmail Çelik (Müdür)
  2. Prof. Dr. Dilek Aslan (Müdür Yrd)
  3. Prof. Dr. Mutlu Hayran (Üye)
  4. Prof. Dr. Mustafa Erman (Üye)
  5. Öğr. Gör. Dr. Meltem Şengelen (Üye)
  6. Öğr. Gör. Dr. Deniz Yüce (Üye)
Hacettepe Üniversitesi
HÜTKOM
Tütün Kontrolü, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi
06100 Sıhhiye Ankara
Son Güncelleme: 1 Şubat 2020

Web Sorumlusu: Dr. Deniz YÜCE
hutkom@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı